Het Toetsfestival PO wordt verplaatst naar een nieuw te plannen moment in 2020.
We houden je hierover op de hoogte.